.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sem vložte podnadpis

ODKIAL A KAM  TEXT PIESNE  :

1, Odkiaľ a kam Tvoj mesiac zapadá
V spomienkach tam plynú roky a dni človeka
2, Kde vtáci spia a rieka pramení
Deň strieda tma prichádza nový čas znamení
Bridge:
Po kvapkách padá z nás
Večný dážď čo zmýva hviezdny prach
Podstata človeka ukrytá je v hlbinách
Refrén:
Bez oprávnení
nik nesmie vstúpiť viac do dverí
Nič nezastaví
perpetuum mobile čo v nás velí

Odkiaľ a kam
V spomienkach tam
Duša je ukrytá...


Bibiana Ondrejková

1.Dajme času čas. Nech na chvíľu postojí, nech sa môže nadýchnuť a potom nech si letí ako tátoš v postroji. Je nezkazený ako deti. Čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustime a potom žime v láske, z láskou v pokoji.

2.Dajme času čas. Nech vzťahy dospejú nech zázraky sa udejú nech naše slnká zasvietia a nech nás zohrejú. Dajme času čas nech na chvíľu postojí, čas sa nebojí.

UKÁŽKY  SKLADIEB