.

MATEJ VANÍK


Matej Vaník
Spevák skladateľ a aranžér v roku 2000 vyštudoval pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, taktiež od roku 2001
pôsobil 10 sezón ako člen Opery Slovenského národného divadla a od roku 2008 je spoluzakladateľom popoperného tria ,,La
Gioia,,(bronzový finalisti súťaže Čs má talent)s ktorou získali doposiaľ dve zlaté platne. Autor hudby k divadelnej hre
,,Caveman,,pôvodného detského muzikálu ,,Vlk a Červená Čiapočka,, (premierovaného i na doskách činohry SND) a pôvodného
gospelového muzikálu ,,O potope sveta alebo história holubice Anny,, pre Kids Continental.. Ako spevák stvárnil role v pôvodných
muzikáloch ,,Verklikár a Alžbeta Báthory,, finalista súťaže ,,Košický zlatý program,, podieľal sa na množstve sólových popových a
gospelových nahrávkach či projektoch. V roku 2019 vydáva svoj sólový debutový album ,,Odkiaľ a kam,, zložený z autorských
skladieb a venuje sa aj producentskej a charitatívnej činnosti.