Autor hudby : Matej Vaník,  Autori Textu : Matej Vaník, Bibiana Ondrejková


VIANOČNÉ MÁMENIE 2019

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ KONCERTY 

U VÁS V KOSTOLOCH PLNÉ 

ČAROVNEJ ATMOSFÉRY


PIESEŇ VENOVANÁ ALIANZII NIE RAKOVINE:  

ŠÁLKA KÁVY 

KONCERTY  2018